Quy định sử dụng dịch vụ

1.Quy định sử dụng và thay đổi quy định

1.1. Quy định sử dụng dịch vụ: Là các quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên website www.thanhlapcongtyhaiphong.net. Cá nhân hoặc doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là bên sử dụng dịch vụ, người dùng, hoặc khách hàng) khi sử dụng dịch vụ phải tuân theo quy định này

1.2.Thay đổi quy định
Công ty chúng tôi có thể thay đổi quy định theo các chính sách của công ty. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải một phiên bản lên thanhlapcongtyhaiphong.net, phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm được đăng. Sau khi quy định thay đổi, nếu khách hàng sử dụng thanhlapcongtyhaiphong.net, chúng tôi coi như khách hàng đã chấp nhận tất cả các quy định mới.

2.Sử dụng dịch vụ
Cá nhân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ có thể ký hợp đồng hoặc không cần ký hợp đồng với thanhlapcongtyhaiphong.net nhưng phải tuân thủ quy định của website thanhlapcongtyhaiphong.net và được công ty Hpvina chấp nhận sử dụng dịch vụ
Sau khi thanhlapcongtyhaiphong.net hoàn thành công việc tư vấn và dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thanhlapcongtyhaiphong.net.

Thanhlapcongtyhaiphong.net chỉ tư vấn và cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng và theo quy định của pháp luật

Chi phí tư vấn và sử dụng dịch vụ do khách hàng và  Thanhlapcongtyhaiphong.net thỏa thuận

3.Tạm ngừng cung cấp dịch vụ
Thanhlapcongtyhaiphong.net có quyền ngưng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:
- Người dùng sử dụng dịch vụ trên website Thanhlapcongtyhaiphong.net có biểu hiện, có mục đích hoặc theo bất kỳ hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặt biệc về vấn đề bản quyền, thành lập công ty ma…
- Người dùng kinh doanh các ngành nghề kinh doanh hay các hình thức khác bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm dưới bất kỳ cách thức nào.
- Người dùng lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội;hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền sỡ hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kỳ cá nhân nào.
- Người dùng không thanh toán các chi phí đúng hạn.
- Người dùng và Thanhlapcongtyhaiphong.net có sự thỏa thuận khác để tạm ngừng dịch vụ

4.Trách nhiệm của Thanhlapcongtyhaiphong.net và bên sử dụng dịch vụ
- Bên sử dụng dịch vụ phải thanh toán đúng hạn chi phí cho Thanhlapcongtyhaiphong.com.vn và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn thông tin cung cấp cho Thanhlapcongtyhaiphong.com.vn
- Thanhlapcongtyhaiphong.com.vn có trách nhiệm hoàn thành công việc đúng hạn do bên sử dụng dịch vụ giao
- Bên sử dụng dịch vụ và Thanhlapcongtyhaiphong.net có trách nhiệm giữ bí mật thông tin cho nhau

5.Giải quyết tranh chấp, luật áp dụng
Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và công ty chúng tôi, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra toà án kinh tế giải quyết.
=============================

Để được tư vấn miễn phí và báo giá dịch vụ tốt nhất, Qúy khách vui lòng liên hệ
Hỗ trợ 24/24: 0976 228 883
Trân trọng !