SỔ SÁCH KẾ TOÁN KHI CÔNG TY ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

1. Nộp thuế môn bài
2. Khai thuế
3. Tiền thuế GTGT phát sinh phải nộp nếu có
4. Nộp thuế TNDN tạm tính
5. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

* Thời hạn kê khai và nộp tờ khai như sau
Quý 1: Hạn chót vào ngày 30/04

Quý 2: Hạn chót vào ngày 30/07

Quý 3: Hạn chót vào ngày 30/10

Quý 4: Hạn chót vào ngày 30/01 năm sau

*Tiền thuế TNDN doanh nghiệp tạm tính để nộp không phải lập tờ khai

Quý 1: Hạn chót vào ngày 30/04

Quý 2: Hạn chót vào ngày 30/07

Quý 3: Hạn chót vào ngày 30/10

Quý 4: Hạn chót vào ngày 30/01 năm sau

Quyết toán năm( Báo cáo tài chính): Hạn chót ngày 30/03 năm sau.

Để được tư vấn thêm quý doanh nghiệp liên hệ

CÔNG TY DSNLAW TIẾN LUẬT
Vpđd: 47/384 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Đ/c: 5/35/417 Đằng Hải, P.Đằng Hải, Q.Hải An, Tp. Hải Phòng
ĐT: 02252678989 **** DĐ: 0976 228 883
Zalo: 0976 228 883
Email: Tienluat.tuvan@gmail.com