Giúp bạn biết cách quản lý trước khi thành lập công ty

Một khi các ông chủ biết cách lắng nghe nhân viên của mình, hiệu quả
quản lý sẽ được cải thiện đáng kể. Một vài "mẹo nhỏ" trong cuộc họp ngay
từ trước khi thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp có thể giúp bạn quản lý đạt hiệu quả cao

Một khi các ông chủ biết cách lắng nghe nhân viên của mình, hiệu quả quản lý sẽ được cải thiện đáng kể. Một vài "mẹo nhỏ" trong cuộc họp ngay từ trước khi thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp có thể giúp bạn quản lý đạt hiệu quả cao:


- Dọn dẹp lại bàn làm việc. Không để tài liệu, giấy tờ vương vãi trên bàn trước khi bắt đầu trao đổi với nhân viên. Nhờ đó bạn có thể tập trung lắng nghe những gì cấp dưới trình bày.

- Tập cách đưa ra những câu hỏi thay vì những câu khẳng định mang tính nhắc nhở. Đừng nói: "Cậu đừng quên là chúng ta có một buổi báo cáo về vấn đề này vào thứ Sáu đấy". Hãy nói: "Buổi báo cáo sắp tới thế nào? Có vấn đề gì trong quá trình chuẩn bị không?". Bằng cách đưa ra câu hỏi, bạn đã giúp nhân viên có cơ hội trình bày ý tưởng của riêng họ.

- Đừng lập tức đưa ra những câu hỏi ngay khi cấp dưới vừa trình bày xong. Như thế có vẻ như là bạn đang tính toán, suy nghĩ về câu hỏi đó hơn là lắng nghe những gì nhân viên trình bày. Trước khi bắt đầu đặt câu hỏi, hãy trích lại lời nói của nhân viên: "Nếu theo cậu nói là… thì liệu tôi có thể biết rằng…?".

Thật là đơn giản! Nhưng hiệu quả sẽ bất ngờ lắm đấy.