Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty trọn gói giá rẻ bao gồm

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Giấy chứng nhận mã số thuế
- Giấy chứng nhận mã số xuất nhập khẩu
- Dấu công ty
- Giấy chứng nhận mẫu dấu do cơ quan công an cấp
- Điều lệ, hồ sơ nội bộ công ty
- Hỗ trợ, Hướng dẫn kỹ thủ tục kê khai và nộp thuế
- Tư vấn đặt in hóa đơn cho doanh nghiệp
- Tư vấn thuế, kế toán miễn phí sau thành lập công ty
- Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp sau 3 năm thành lập công ty
- Lập tất cả các tờ khai thuế liên quan cho doanh nghiệp miễn phí ít nhất 3 tháng khi thành lập xong

Chi phí Thành lập doanh nghiệp trọn gói giá rẻ là đã bao gồm toàn bộ chi phí về việc (  Hải phòng công ty - thành lập) thành lập doanh nghiệp cụ thể như sau:
- Phí lấy Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Phí lấy Giấy chứng nhận mã số thuế
- Phí lấy Giấy chứng nhận mã số xuất nhập khẩu;
- Phí khắc dấu pháp nhân cho công ty;
- Phí lấy con dấu cho công ty tại cơ quan công an;
- Phí dịch vụ của công ty chúng tôi;
- Phí bồi dưỡng cho cơ quan nhà nước;
- Quý khách không phải đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp - tại hải phòng trên 3 số báo liên tiếp vì mạng của cơ quan đăng ký kinh doanh đã đưa thông tin miễn phí cho doanh nghiệp

Chi phí trên áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp (thành lập, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên (hải phòng), công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - hải phòng, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh). Mục tiêu chúng tôi hướng tới là sẽ nghiên cứu tính chất và lĩnh vực kinh doanh của khách hàng phù hợp với loại hình doanh nghiệp nào chứ không phải phân biệt về giá cho các loại hình doanh nghiệp khác nhau.

Thời gian để hoàn thành toàn bộ công việc là 5 - 7 ngày làm việc (xong toàn bộ các giấy chứng nhận như đã nêu trên và con dấu chứ không phải mỗi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) . Thời gian này có thể thay đổi ngắn hơn tùy theo kế hoạch kinh doanh của quý khách.