Thành lập công ty

Thành lập công ty cổ phần 
Thành lập công ty TNHH 1 thành viên
Thành lập công ty TNHH 2 thành viên
Thành lập công ty hợp danh
Thành lập doanh nghiệp tư nhân
Thành lập công ty vốn 100% nước ngoài
Thành lập công ty liên doanh
Thành lập tập đoàn kinh tế
Thành lập văn phòng đại diện
Thành lập chi nhánh
Thành lập hộ kinh doanh
Thành lập địa điểm kinh doanh
Thay đổi đăng ký kinh doanh
Thay đổi tên công ty
Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty
Thay đổi vốn điều lệ công ty
Thay đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh
Thay đổi người đại diện theo pháp luật
Thay đổi cổ đông công ty
Thành lập công ty cổ phần
Thay đổi thành viên Công ty TNHH 2 thành viên
Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên
Thay đổi thành viên công ty hợp danh
Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân
Thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh
Thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện
Thay đổi nội dung hoạt động của địa điểm kinh doanh
Thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

2. Tiến hành các thủ tục thành lập doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:
- Tư vấn, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh;
- Tiến hành các thủ tục thành lập doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

3. Cam kết của DSNLAW thành lập doanh nghiệp:
- Tư vấn hoàn thiện hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp sau khi thành lập doanh nghiệp;
- Tư vấn cho doanh nghiệp cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý gì sau khi thành lập doanh nghiệp;
- Cung cấp văn bản pháp Luật trong lĩnh vực hoạt động cho các doanh nghiệp sau thành lập.

Quý khách có nhu cầu sử dụng vụ của công ty DSNLAW xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ công ty hoặc điền thông tin vào Bản kê khai thành lập doanh nghiệp và gửi vào Email cho chúng tôi. Công ty DSNLAW sẽ đáp ứng các yêu cầu quả Quý khách hàng một cách chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả.Liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: