Dịch vụ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Nội dung dịch vụ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

1. Tư vấn các nội dung thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu cảu Quý doanh nghiệp:

- Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Tư vấn rút các ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp không còn hoạt động;

- Tư vấn về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện: cần vốn pháp định, chứng chỉ hành nghề

2. Hồ sơ, tài liệu cần cung cấp:

- Danh mục ngành nghề kinh doanh cần thay đổi, bổ sung;

- Bản gốc đăng ký kinh doanh;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã Đăng ký mẫu dấu (nếu có);

- Chứng chỉ hành nghề phô tô có chứng thực (nếu bổ sung ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề, ví dụ: kinh doanh dược phẩm, thiết kế công trình xây dựng...)

- Văn bản xác nhận vốn pháp định (nếu bổ sung ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định)

3. Công việc của Thanhlapcongtyhaiphong.net
a. Hoàn thành hồ sơ thay đổ, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của Doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật, tư vấn hướng dẫn các điều kiện, thủ tục, hướng dẫn doanh nghiệp ký và hoàn thiện hồ sơ trước khi nộp tới cơ quan chức năng.

b. Thực hiện công việc theo uỷ quyền:

- Tiến hành nộp, rút, khiếu nại, nhận kết quả hồ sơ thay đổ, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo tiến trình xử lý hồ sơ đã nộp;

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh (người đại diện của doanh nghiệp có mặt cùng chuyên viên của HPVINA để ký và nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

- Tiến hành nộp hồ sơ xin giấy phép sử dụng con dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền (nếu có);

- Nhận ủy quyền của quý doanh nghiệp nhận dấu pháp nhân;

Trên đây là nội dung trao đổi sơ bộ của chúng tôi, nếu có yêu cầu tư vấn thay đổ, bổ sung ngành nghề kinh doanh hay bất kỳ yêu cầu pháp lý nào khác, quý khách đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ