Thành lập công ty-khai thác-khoáng sản

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG KHOÁNG SẢN TOÀN CẦU

Địa Chỉ :Số 18/239 Đà Nẵng Phường Cầu Tre
Điện Thoại :031.3569506
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM HẢI PHÒNG

Địa Chỉ :Số 83 Trần Nguyên Hãn Phường Trần Nguyên Hãn
Điện Thoại :031.3656764
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN HẢI PHÒNG

Địa Chỉ :Số 2/200 Đông Hải Phường Đằng Giang
Điện Thoại :031.3213688
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ KHOÁNG SẢN THANH LONG

Địa Chỉ :Số 28/333 Văn Cao Phường Đằng Lâm
Điện Thoại :031.3783298
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ KHOÁNG SẢN SỐ 1 TẠI HẢI PHÒNG

Địa Chỉ :Số 1 đường Cầu Bính Phường Sở Dầu
Điện Thoại :031.3224306
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN GIA MINH

Địa Chỉ :Số 47 No 07 Khu chung cư 97 Bạch Đằng Phường Hạ Lý
Điện Thoại :031.3842976
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN VIỆT

Địa Chỉ :Số 147 Văn Cao Phường Đằng Giang
Điện Thoại :031.3730150
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN HÙNG ANH