Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.
1. Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm:
  • CMND hoặc Hộ chiếu sao y công chứng của chủ doanh nghiệp 
  • Chứng chỉ hành nghề (nếu có - đối với ngành nghề kinh doanh có đk) 
  • Các thông tin về công ty dự định thành lập như: 
  • Tên công ty 
  • Địa chỉ công ty 
  • Ngành nghề kinh doanh (Danh sách mã ngành kinh tế Việt Nam) 
  • Vốn điều lệ
2. Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân:
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và các giấy tờ kèm theo: bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác
- Giấy ủy quyền
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
- Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.)
3. Làm thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (   
4. Tư vấn, hỗ trợ khách hàng sau thành lập:
- Tư vấn lập hồ sơ doanh nghiệp;
- Tư vấn quản trị doanh nghiệp;
- Tư vấn thủ tục mua hoá đơn, kế toán thuế;
- Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí trong các lĩnh vực liên quan.
Quý khách hàng có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:  DSNLAW TIẾN LUẬT