Thành lập công ty cổ phần

Công ty Hpvina  xin giới thiệu đến quý khách hàng gói dịch vụ thành lập công ty co phan. Công ty cổ phần là một tổ chức có tư cách pháp nhân độc lập. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chi thành nhiều phần bằng nhau gọi lại cổ phần. Cổ đông công ty cổ phần có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa.

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty cổ phần 
1. Tư vấn trước khi thành lập công ty:
Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;
Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong doanh nghiệp;
Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của doanh nghiệp (ĐHĐCĐ, HĐQT, Giám đốc);
Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các cổ đông;
Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
Tư vấn về các tranh chấp thường gặp trong quá trình hoạt động công ty cổ phần và phương hướng giải quyết.

2. Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty cổ phần:
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
Dự thảo điều lệ;
Danh sách cổ đông sáng lập;
Giấy ủy quyền;

Các giấy tờ kèm theo:
(i) Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
(ii) Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức, bản sao điều lệ công ty, biên bản, quyết định về việc góp vốn thành lập công ty; Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền;
(iii) Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
(iv) Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

3.Làm thủ tục thành lập công ty cổ phần tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư, Sở công an, Cục thuế).

4. Tư vấn, hỗ trợ khách hàng sau thành lập:
- Tư vấn lập hồ sơ doanh nghiệp;
- Tư vấn quản trị doanh nghiệp;
- Tư vấn thủ tục mua hoá đơn, kế toán thuế;
- Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí trong các lĩnh vực liên quan.