Thành lập công ty xây dựng

Với tốc độ đô thị hóa như hiện nay, ngành xây dựng là một trong những ngành có vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa đất nước

Ngành xây dựng trong nền kinh kế quốc dân là vô cùng quan trọng, nó đóng góp vào sự phát triển của hầu hết tất cả các ngành kinh tế hiện nay

Một số lĩnh vực trong ngành xây dựng
 • Xây dựng nhà để ở và không để ở
 • Xây dựng công trình cầu đường
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Giám sát xây dựng, tư vấn thiết kế...
 • Kinh doanh bất động sản
 • Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản
 • Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, vận hành nhà chung cư Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • Kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng Kinh doanh dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng
 • Kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
 • Kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình
 • Hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài
 • Kinh doanh dịch vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng công trình xây dựng
 • Kinh doanh dịch vụ thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
 • Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư
 • Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng
 • Kinh doanh dịch vụ lập thiết kế quy hoạch xây dựng
 • Kinh doanh dịch vụ tư vấn lập quy hoạch đô thị do tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện
Qúy doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn thành lập công ty trong lĩnh vực xây dựng vui lòng liên hệ với Công ty Tiến Luật để được tư vấn miễn phí