Thành lập văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh tại Hải Phòng

I. Thành lập văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp (Văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động kinh doanh trừ trường hợp được ủy quyền).

Dịch vụ tư vấn thành lập Văn phòng đại diện 

1. Tư vấn trước khi thành lập Văn phòng đại diện:

- Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở của Văn phòng đại diện

- Tư vấn phương thức hoạt động của Văn phòng đại diện

- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của Trưởng Văn phòng đại diện và các chức danh quản lý khác của chi nhánh

2. Soạn thảo hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện

- Thông báo thành lập Văn phòng đại diện

- Biên bản cuộc họp về việc thành lập Văn phòng đại diện

- Quyết định thành lập Văn phòng đại diện

- Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện

- Bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu Văn phòng đại diện (có chứng thực)

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty (có chứng thực)

- Điều lệ của Công ty (bản sao có đóng dấu công ty)

- Thông báo cấp mã số thuế phụ thuộc cho Văn phòng đại diện của Cục thuế nơi công ty có trụ sở chính (bản gốc)

3. Làm thủ tục thành lập Văn phòng đại diện tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư, Sở công an, Cục thuế).

4. Tư vấn, hỗ trợ khách hàng sau thành lập

- Tư vấn lập hồ sơ doanh nghiệp

- Tư vấn quản trị doanh nghiệp

- Tư vấn thủ tục mua hoá đơn, kế toán thuế

- Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí trong các lĩnh vực liên quan.

II.Thành lập địa điểm kinh doanh
Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp là nơi doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh. Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ được đặt địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Dịch vụ tư vấn thành lập địa điểm kinh doanh 
1. Căn cứ pháp lý:

- Điều 33 – Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp của Chính phủ ngày 15/04/2010.

2. Tư vấn của thành lập địa điểm kinh doanh

- Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của địa điểm kinh doanh

- Tư vấn về việc đặt tên địa điểm kinh doanh

- Tư vấn về ngành nghề kinh doanh, người đứng đầu địa điểm kinh doanh

- Tư vấn về mức thuế, cách báo cáo thuế của địa điểm kinh doanh.

3. Bộ hồ sơ lập địa điểm kinh doanh:

- Thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

- Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân sau của người đứng đầu địa điểm kinh doanh: (i) Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam, (ii) Hộ chiếu Việt Nam, Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài, (iii) Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam, (iv) Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

4. Tiến hành các thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh 

- Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thay đổi.
- Tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Hoàn thiện giấy tờ cần thiết cho quý khách

III.Thành lập hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp.

1. Quy trình thành lập hộ kinh doanh

1.1 Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

- Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

- Ngành, nghề kinh doanh;

- Số vốn kinh doanh;

- Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định nêu trên phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định nêu trên phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

1.2 Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

- Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

- Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 56 Nghị định này;

- Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

1.3 Nếu sau năm ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Để được tư vấn miễn phí và báo giá dịch vụ thành lập Công ty tốt nhất, Qúy khách vui lòng liên hệ 
CÔNG TY DSNLAW TIẾN LUẬT
Vpđd: 47/384 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Đ/c: 5/35/417 Đằng Hải, P.Đằng Hải, Q.Hải An, Tp. Hải Phòng 
ĐT: 02252678989 **** DĐ: 0976 228 883
Zalo: 0976 228 883
Email: Tienluat.tuvan@gmail.com