Thành lập công ty liên doanh

Dịch vụ tư vấn thành lập Công ty liên doanh của Công ty Tiếp Sức Tài Năng Việt
1. Tư vấn pháp lý cho khách hàng trước khi thành lập công ty liên doanh:
Công ty Tiếp Sức Tài Năng Việt sẽ tư vấn cho khách hàng những vấn đề pháp lý liên quan đến vấn đề thành lập, quản lý doanh nghiệp như:

- Tư vấn về đặt tên, địa chỉ trụ sở, vốn đầu tư ban đầu của công ty liên doanh
- Tư vấn phương thức hoạt động và Điều hành trong công ty liên doanh
- Tư vấn về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý công ty liên doanh
- Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong công ty liên doanh
- Tư vấn về tỷ lệ và phương thức góp vốn trong công ty;
- Tư vấn về phương án chia lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh;
- Tư vấn về kiến thức thuế cho doanh nghiệp khi đi vào hoạt động;
- Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn bị thành lập công ty liên doanh.

2. Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty liên doanh:
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
- Điều lệ công ty
- Danh sách cổ đông (thành viên)
- Giấy ủy quyền
- Các giấy tờ kèm theo:
(i) Đối với thành viên là cá nhân: bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là người Việt Nam, Bản sao hộ chiếu … đối với thành viên là cá nhân người nước ngoài.
(ii) Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức, bản sao điều lệ công ty, biên bản, quyết định về việc góp vốn thành lập công ty; Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền
(iii) Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
(iv) Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

3. Hoàn tất các thủ tục Thành lập công ty liên doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Sở kế hoạch đầu tư, Sở công an, Cục thuế)

4. Tư vấn, hỗ trợ khách hàng sau thành lập công ty liên doanh:
- Cung cấp bộ hồ sơ nội bộ công ty
- Tư vấn thủ tục mua hoá đơn, kế toán thuế
- Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí trong các lĩnh vực liên quan.