Ads 468x60px

Công ty TNHH Dịch Vụ Doanh Nghiệp HPVINA

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với từng loại hình doanh nghiệp
- Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức của công ty;
- Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành;
- Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông sáng lập;
- Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn;
- Tư vấn các nội dung khác có liên quan.
2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp
- Tư vấn và soạn thảo Điều lệ công ty;
- Tư vấn và soạn thảo danh sách thành viên/cổ đông sáng lập công ty;
- Tư vấn và soạn thảo đơn đăng ký kinh doanh;
- Tư vấn và soạn thảo các hồ sơ khác có liên quan.
3. Đại diện thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp:
- Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
- Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đại diện của doanh nghiệp có mặt cùng nhân viên của chúng tôi để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);
- Nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu;
- Nhận con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của doanh nghiệp (người đại diện của doanh nghiệp có mặt cùng nhân viên của chúng tôi để ký nhận Dấu);
- Hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp.
4. Hỗ trợ pháp lý sau khi hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp:
- Soạn thảo hồ sơ pháp lý thuế ban đầu cho Doanh nghiệp tại chi cục thuế địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
- Tư vấn các thủ tục pháp lý khác sau đăng ký kinh doanh
Hãy liên hệ với  HPVINA www.thanhlapcongtyhaiphong.net